Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF) valamint Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatónkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Amennyiben Ön – az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint – terméket vásárol a weboldalunkon – https://ezmegazoutlet.hu/- (Weboldal) úgy Ön, mint vevő és közöttünk, mint szolgáltató között magyar nyelvű szerződés jön létre. A szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti információs táradalommal összefüggő szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződésnek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Második Rész, XVI. Fejezete (Az elektronikus úton történő szerződéskötés külön szabályai) szerint kötött szerződésnek minősül. Az általunk nyújtott szolgáltatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.

A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal, a szerződés nyelve a magyar. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a vonatkozó jogszabályi keretek között egyoldalúan jogosultak vagyunk megváltoztatni. Az ÁSZF módosításai a honlapon történő megjelenéstől hatályosak, a már addig létrejött szerződéseket nem érintik. A változásokat közzétesszük a Weboldalon.

A Weboldalon jogi személy, illetőleg 16. életévét betöltött természetes személy vásárolhat.

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

 1. Üzemeltetői adatok ismertetése
 2. A megvásárolható termékek körének bemutatása
 3. Rendelési információk ismertetése
 4. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
 5. A megrendelt termék ellenértéke megfizetésének a módja
 6. A termék átvételével kapcsolatos információk
 7. Felhívás a termék átvételével kapcsolatosan
 8. Az elállási jog ismertetése
 9. Az elállási jog gyakorlásának a menetéről szóló tájékoztatás
 10. Minőségi kifogások kezelése, panaszkezelés, ügyfélszolgálat
 11. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
 12. Adatkezelési információk
 13. Felelősség korlátozása
 14. A Weboldalra vonatkozó információk
 15. Melléklet
 1. Üzemeltetői adatok ismertetése:

Cégnév: Adamcsek Angelika egyéni vállalkozó

Székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/a.

Adószám: 69585971-1-33

Elektronikus elérhetőség: ezazoutlet@gmail.com

Telefonos elérhetőség: +36 70 459 6718

Tárhely szolgáltató neve: Habana Online Marketing Kft.

Székhelye: 1116. Budapest, Sáfrány u. 54. I/11.

Cégjegyzékszáma: 01-09-931421

Elektronikus elérhetőség: info@hureg.org.hu

Honlap: https://hureg.org.hu/

 1. A megvásárolható termékek körének a bemutatása

A https://ezmegazoutlet.hu/ Weboldalon az alábbi termékeket vásárolhatja meg.

  • Háztartási eszközök,
  • Baba és gyermek játékok,
  • Műszaki cikkek,
  • Kerti eszközök,
  • Ruha,
  • Cipő,
  • Kisállat kiegészítő,
  • Matrac,
  • Táska, bőrönd,
  • Szabadidő és sport kiegészítők,
  • Zene kiegészítők,
  • Autós kiegészítők;

A termékek származási helye a termékek címkéjén kerül feltüntetésre. A termékkínálat azon áruk kínálatát jelenti, amelyeket a Weboldalon keresztül eladásra kínálunk.

A Weboldalon feltüntetett, különösen a termékek leírására használt információ nem jelenti az ajánlati kötöttségünket, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk.

Új termékek forgalmazása mellett, a Weboldalon többségben olyan ellenőrzött minőségű, kereskedői garanciával forgalmazott cikkek kerülnek értékesítésre, melyek bár minőségükben megegyeznek az új termékeknél megszokott minőséggel (néhány jelzett kivételtől eltekintve), de nem minősülnek új termékeknek, mivel azok vagy a gyártó által kezelt és újracsomagolt hibátlan termékek, vagy olyan csomagolássérült termékek, ahol maguk a termékek hibátlanok, esetenként beszámított vagy kereskedő által visszavett hibátlan termékek, illetve bemutató darabok. Amennyiben a termékek adatlapján nem szerepel az “új termék” megjelölés, úgy azok a fent említett egyéb kategóriákba tartoznak. Az újnak nem minősülő termékek jogilag használt terméknek minősülnek, egy éves kellékszavatosság vonatkozik rájuk.

Amennyiben Ön előzetesen és igazolható módon tudomásul vett –aláírt nyilatkozatban rögzített minőségi hiba ismeretében a terméket csökkentett áron vásárolta meg, a csökkent értéket eredményező, illetve az ismert minőségi hiba miatt szavatossági és jótállási felelősséggel nem tartozunk. Nem teljesíthetünk hibásan azon hibák tekintetében, melyeket a vásárlás időpontjában Ön ismert.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát. A termékek kizárólag személyesen vehetők át az Üzemeltető székhelyén, így házhozszállítási és csomagolási költség nem merül fel.

 1. Rendelési információk ismertetése:

Rendelés menete:

  1. Ön regisztrációval és regisztráció nélkül is vásárolhat a Weboldalon.
  2. Az adatok megadását követően Ön el tudja küldeni megrendelését.
  3. A megrendelés elküldését követően e-mailben automatikus visszaigazolást kap.
  4. A beérkezett megrendelését minden esetben visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az adatokat!
  5. A megrendelt termék az Üzemeltető székhelyén vehető át a termékek vételárának a helyszínen történő készpénzben történő megfizetése ellenében.
 1. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk:

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-16 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Nem vállalunk felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 1. A megrendelt termék ellenértéke megfizetésének a módja:

A megrendelt termék ellenértékét a csomag átvételekor az Üzemeltető székhelyén (2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/a.) készpénzben kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló e-mail alapján minden költséget tartalmaz. A számlát az átvételkor, az ellenérték megfizetésekor állítjuk ki. Kérjük, a termékeket az átvételkor szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 1. A termék átvételével kapcsolatos információk:

Webshopunk megrendeléseit a székhelyünkön (2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/a.) veheti át a rendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül. A termékek átadása munkanapokon történik 10-16 óra közötti időszakban.

 1. Felhívás a termék átvételével kapcsolatosan:

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját!

 1. Az elállási jog ismertetése:

A termékcsomag kézhezvételétől számított 14 napon belül Ön indokolás nélkül elállhat a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében. A termék kézhezvételétől számított 14 napon belül tehát Ön indokolás nélkül kérheti a termék árának visszafizetését.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/a., e-mail: ezazoutlet@gmail.com). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállási jog gyakorlása esetén Önt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

Kérjük, hogy elállás esetében a terméket az átvétel helyszínére visszajuttatni szíveskedjen az eredeti számlával és lehetőség szerint az ÁSZF mellékletét képező kitöltött nyilatkozat-mintával együtt. A termék ellenértékét készpénzben fizetjük vissza az Ön részére.

Jelen tájékoztató hiányában az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a 14 nap lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak a tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

Az elállási jog gyakorlása esetén Önt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Önt terhelik.

Bizonyos esetekben nem illeti meg Önt az elállási jog.

Ilyen esetek például az alábbiak:

  • Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásoktól függ;
  • Kifejezetten az Ön kérésére, az Ön által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra;
  • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta;
  • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Tájékoztatjuk, hogy haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, melyet addig az időpontig visszatartunk, amíg nem szolgáltatja vissza a terméket.

 1. Az elállási jog gyakorlásának a menetéről szóló tájékoztatás:

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését a jelen ÁSZF mellékletét képező formanyomtatvány használatával megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy személyesen a székhelyünkön munkanapokon 9-17 óra között. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket személyesen juttassa vissza a székhelyünkre. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Önt terhelik. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése Önt terheli!

A visszaszolgáltatás címe: Adamcsek Angelika egyéni vállalkozó, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/a.

A termék cégünkhöz történő visszajuttatásakor a visszajuttatott terméket megvizsgáljuk, melyről jegyzőkönyvet veszünk fel. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaszolgáltatott termék sérült, vagy hiányos volt).

 1. Minőségi kifogások kezelése, panaszkezelés, ügyfélszolgálat:

Minőségi kifogása esetén panaszát, kérjük, jelezze felénk postai úton, e-mailben vagy telefonon, hogy kicserélhessük a terméket. Webáruházunkkal kapcsolatos problémái, kérdései esetében is bátran keressen minket!

A 14 nap elteltével a vásárlástól számított 30 napon belül termékcserére vagy a termék árának levásárolására van lehetőség, amennyiben:

  • nem megfelelő a méret;
  • gyártási hibás a termék;

Felhívjuk a figyelmét, hogy használt termékek esetében a csere gyakorlatilag lehetetlen, mivel nem lehet a terméket egy ugyanolyan fajtájú, típusú, illetve állapotú árucikkre kicserélni, mint amilyen az eredeti volt. Mindezekre figyelemmel elsősorban a használt termék javítása kérhető. Amennyiben nem tudunk javítani, vagy ha a javítás egyébként kivitelezhetetlen, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől.

A bejelentését, ügyfélszolgálati kérdéseit a következő címeken tudja megtenni, feltenni:

Székhely, postacím: Adamcsek Angelika egyéni vállalkozó, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/a.
Telefon:  +36 70 459 6718, munkanapokon 10:00-16:00
E-mail: A fenti ügyfélszolgálati időszakon kívül elektronikus úton az ezazoutlet@gmail.com e-mail címen.

Amennyiben a fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás: Ön jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztói panasz elutasítása esetén Ön igénybe veheti a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetés Békéltető testület díjmentes eljárását is:

Megyei Békéltető testületek elérhetőségei

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu;

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform:

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 1. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Webáruház hibás teljesítése esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruház nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás (amennyiben szerződés vagy jogszabály alapján a webáruház tulajdonosa kötelezett jótállás biztosítására)

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/jogszabály alapján a Webáruház jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Tájékoztatjuk, hogy az általunk forgalmazott termékekre az egyes gyártók vállalásai alapján vállalunk jótállást, melynek feltételei az egyes termékek, gyártók weboldalán, használati útmutatójában, gyártói adatlapokon/nyilatkozatokon/garanciális dokumentumokban találhatók. A gyártók által vállalt jótállás feltételeit az adott termék gyártója határozza meg. A jótállási idő a termék átvételének a napjával kezdődik.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet érvényesíteni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

  1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét az Üzemeltetőnél

Cégnév: Adamcsek Angelika egyéni vállalkozó

Székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/a.

Ekkor az Üzemeltető munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

  1. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét az Üzemeltetőnek (2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/a.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (ezazoutlet@gmail.com).

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 1. Adatkezelési információk

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatos Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató mindenkor hatályos változata a https://ezmegazoutlet.hu/ címen érhető el.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató időről időre módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat közzétesszük a Weboldalon.

Ön a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Kizárjuk a felelősségünket, amennyiben Ön más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Az Ön által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállalunk.

Kérjük, hogy haladéktalanul értesíteni szíveskedjen bennünket az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

Önnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. Jogosultak vagyunk törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a vevő valódiságát ellenőrizni.

Fenntartjuk a jogot, hogy a megrendelését indokolt esetben visszautasítsuk, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a rendszerünkkel kapcsolatos bármilyen visszaélés esetén.

A szolgáltatásunk igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott adatokat az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint továbbíthassuk az adatfeldolgozóinknak.

 1. Felelősség korlátozása:

Interneten történő vásárlás esetén nem felelünk az Internet használatával járó, annak során a tőlünk függetlenül előforduló hibákért, károkért, érdeksérelemért, különösen, ha azok az alább felsorolt események folytán következtek be:

  • Bármilyen adat Internet útján történő küldése és/vagy fogadása;
  • Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami akadályozza az Értékesítési Rendszer zavartalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást;
  • Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
  • Bármely elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése;
  • Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése;
  • Bármilyen program és technikai hibából bekövetkezett esemény következményei;
  • Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt a kapcsolódás és a vásárlás során valamely technikai okból bekövetkező károk.

Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében minden kártérítési felelősséget kizárunk.

 1. A Weboldalra vonatkozó információk:

A Weboldal egyes részei ún. “cookie”-kat használnak – fájlokat, amelyek az érintett hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az érintett azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván küldeni, és meghatározhatja, hogy el kívánja-e azt fogadni (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat).

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető tulajdona, szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotása. Az Üzemeltető ezzel kapcsolatosan minden jogot fenntart.

A Weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül adó- vagy jogi tanácsadásnak, azt az Üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, felelősségét kizárja.

A Weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt.

 

Melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza hozzánk az alábbi nyilatkozatot.

“Címzett: Adamcsek Angelika egyéni vállalkozó

Székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/a.

Elektronikus elérhetőség: ezazoutlet@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: 2019……”